GL Bygg erbjuder byggservice och renoveringar

I Sverige har vi ganska strikta regler kring vad och var vi får bygga. Reglerna finns på såväl nationell som lokal nivå, därför är det viktigt att man tänker på några saker innan man startar ett större projekt. Det är till exempel viktigt att sätta sig in i vilka lagar och regler som gäller. Ofta behöver du även presentera genomtänkta ritningar på ditt byggprojekt. Den som har kunskapen som krävs kan tjäna pengar på att bygga själv. Man ska dock vara medveten om att företag inom byggservice ofta kan arbeta mer kostnadseffektivt än enskilda individer. Du får också fler valmöjligheter om du involverar professionella byggare. De kan göra saker som kräver större maskiner och dessutom bygga med andra tekniker än vad du själv behärskar. Byggservice kan också innebära professionell hjälp med renovering av fastigheter.

Byggservice handlar om att skapa och vårda fastigheter

Byggservice – varför är det så viktigt?

En bra bostad är nödvändig för att vi ska kunna leva med en acceptabel standard. Om du hyr din bostad har du bara ett begränsat ansvar för att de grundläggande funktionerna fungerar som de ska. Om du istället är villaägare, eller sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening kan det vara ditt ansvar att underhålla. Detta kan innebära att reparera och uppgradera till exempel värmesystem, sopanläggningar, elledningar, utvändiga ytskikt och utrustningen i tvättstugan. Få amatörer kan göra den typen av jobb på egen hand. Man anlitar istället ett företag eller enskilda hantverkare som är experter inom byggservice. Det är en fördel om relationen till företaget som utför byggservice är långvarig. Många tycker det är tryggt att arbeta med ett företag som med åren utvecklar stor kunskap om fastigheten.

Byggservice för privatpersoner och små bostadsrättsföreningar kan innebära allt från konsultationer angående till exempel bygglovsansökan, till totalentreprenad i samband med nybygge. Totalentreprenad innebär att ett företag åtar sig hela processen från ritning till färdigt resultat. Det vanligaste är att man anlitar byggföretag för mindre och begränsade projekt. Detta kan gälla att renovera en fastighet eller utföra förbättringar såsom att bygga ett nytt garage, lägga om tak eller utföra fasadreparationer. Ett bra sätt att bekanta sig med och utvärdera ett företag som utför byggservice är att be dem göra en besiktning av fastigheten. Man kan låta dem komma med förslag på åtgärder och sedan ge en offert på arbetet. Vid stora projekt är personkemin viktig. Många vill ha en kontaktperson på företaget de anlitar. Denna sköter sedan alla kontakter med de inblandade hantverkarna. På så sätt slipper man att själv vara arbetsledare.

Bygga själv eller anlita en byggfirma?

En av fördelarna med att bygga själv är att det ger en särskild tillfredsställelse att använda båda hjärnan och händerna i ett viktigt projekt. Många projekt kan också vara så dyra att det inte är ekonomiskt möjligt att anlita proffs på byggservice. Många väljer en kompromisslösning där de själva utför enklare moment samtidigt som proffs får ta hand de svårare bitarna.

Något som hemmafixare bör vara medvetna om är att alla försäkringar inte gäller vid skador i utrymmen som renoverats amatörmässigt. Detta gäller särskilt våtutrymmen. Där kan små misstag få allvarliga och kostsamma konsekvenser. Man ska också vara medveten om att professionellt utförd byggservice kan innebära en stor besparing på sikt. En gammal oljepanna kan börja brinna, ett trasigt tak kan ge stora rötskador och gamla rör kan frysa sönder. De som råkar ut för detta ångrar ofta att de inte kostat på sig underhåll tidigare. Du kan gå en kurs och lära dig mer om att bygga själv. Det ger dig även kunskapen du behöver för att veta om det är du eller någon annan som borde göra jobbet.

En tumregel när det gäller vilken typ av byggservice man kan göra på egen hand är att ytskikt är relativt enkla att fixa. Man bör dock låta proffsen stå för konstruktionsarbete. Konstruktionsarbete handlar om det som finns under, bakom eller över ytskikten. Om konstruktionen är dålig kan det få obehagliga konsekvenser. Ytskikt är däremot lätta att byta ut eller ändra utseende på. En konstruktion ska helst kunna hålla i hundratals år så länge den servas och underhålls. Många väljer att låta byggfirmor utföra de moment som kan vara farliga. Det kan handla om rivningsarbeten och jobb som utförs på höga höjder. Proffs inom byggservice har den utrustning och erfarenhet som sådana uppdrag kräver.

Om du är på jakt efter plastprodukter till ditt bygge, kan Fermprodukter vara att föredra. Fermprodukter är ett svenskt företag med stor kunskap inom området plastmaterial. Av företaget kan kunder förvänta sig plastprodukter av ytterst hög kvalitet.

Byggservice för företag och i offentlig sektor

Många företag och entreprenörer som är verksamma inom byggservice har serviceavtal med kunder som till exempel stora privata fastighetsägare, statliga myndigheter, kommunala bolag och försäkringsbolag. Det kan handla om att de utför reparationer vid behov eller sköter underhållsarbeten under en regelbunden tidsintervall. Försäkringsskador i samband med stora och små olyckor är också typiska uppgifter för byggföretag. Som privatperson kan man lära sig en hel del av hur dessa större aktörer agerar när det kommer till underhåll och service. Har man stor erfarenhet av att investera i och underhålla fastigheter så fuskar man i regel inte med servicen. Man vet helt enkelt att förebyggande insatser inom byggservice lönar sig i längden. Det är dumt att chansa och skjuta på saker, som till exempel ommålning av en fasad.

Stora byggprojekt kan vara svåra att genomföra även när de anses ha goda möjligheter att bli lönsamma i längden. Någon måste vara beredd att stå för beloppen som det kostar att genomföra bygget. Ofta är det banker som står för utlåningen. Det faktum att vi har både bostadsbrist och få stora nybyggen i landet visar att det inte är så enkelt som att bara möta efterfrågan och börja bygga. Om ett bra byggföretag finns med i bilden är det dock ofta lättare att få de nödvändiga lånen. Ofta kan man bara bygga där vägnätet och samhällsservicen är tillräckligt utvecklad. Ett privat byggföretag måste alltså samverka med aktörer som arbetar på uppdrag från politiker. Många stora företag inom byggservice är specialiserade på just anläggning av vägar, broar och parkanläggningar, det vill säga Sveriges infrastruktur.

Byggservice är viktigt för alla

Byggservice kan handla om det mesta som har att göra med fastigheter och infrastruktur. Allt från planering, ritningar och bygglovsansökan till att rent fysiskt bygga fastigheter och andra anläggningar. Underhåll av befintliga fastigheter är en vanligare typ av uppdrag än nybyggnationer. Genom små serviceinsatser kan en klok fastighetsägare undvika stora och dyra problem i framtiden. Ett företag som arbetar i branschen måste kunna lyssna på uppdragsgivaren och hitta de bästa lösningarna utifrån de rådande ekonomiska och praktiska förutsättningarna. Många som är i färd med att renovera eller bygga nytt vill kunna utföra vissa moment på egen hand för att hålla kostnaderna nere. I dessa fall kan byggföretaget bistå med rådgivning och hjälp med de svårare insatserna.