Är fuskbygge ett stort problem?

Fuskbygge är byggnader och anläggningar som inte är vad de utgör sig för att vara eller som uppförts utan tillstånd, ofta på en olämplig plats. Detta kan skapa stora problem för den som äger ett fuskbygge. Det kan till och med vara farligt om t.ex. brandskyddsbestämmelser inte har efterföljts. I byggbranschen finns det idag en hel del oseriösa hantverkare. Det är en följd av att många kunder väljer att betala svart eller övertalas till att göra det av byggaren i fråga. Det är en riskabel väg att gå eftersom det innebär ökad risk för fuskbyggen.

Fuskbygge kan kosta

Fuskbygge av olika typer

Fuskbygge brukar handla om att välja billiga lösningar som inte håller i längden. En byggentreprenör kan utnyttja sitt kunskapsövertag gentemot kunden och få denne att acceptera lösningar som egentligen inte är särskilt bra. En annan typ av byggfusk kan handla om att de regler som finns till för att förhindra olyckor eller trivsel inte följs. Det kan få otroligt allvarliga konsekvenser, det har man kunnat se i jordbävningsdrabbade trakter där människor dör för att husen inte klarat påfrestningar som inte borde ha varit några problem.

Fuskbygge kan också vara att dölja fel i samband med en försäljning av en fastighet. Man kanske vill ge sken av att ett problem har åtgärdats men i själva verket är det snarare fråga om att man har maskerat problemet eller fördröjt en oundviklig olycka. Byter man t.ex. ut en fastighets synliga stammar kan man kanske komma undan med att hävda att även de rör som är dolda har bytts ut. Fuskbyggen kan också handla om att hus byggts där det enligt detaljplanen för området inte får förekomma byggnader av den aktuella typen.

Varför väljer många att fuska när de bygger?

Man kan välja genvägar av flera olika skäl. Det förekommer en hel del byggfusk från firmor som bara är ute efter att tjäna snabba pengar, ofta med hjälp av arbetskraft utan giltiga anställningsavtal. När det gäller uppenbara fuskbyggen är det ofta fråga om att man vill göra ett snabbt klipp. Mindre graverande fall kan handla om att man ifrågasätter byggnormerna och satsar på material som inte helt lever upp till svensk standard. Ofta står det oss fritt att bygga som vi vill men om en entreprenör eller fastighetsägare döljer fel eller om det handlar uppenbara regelbrott – då är det fuskbygge.

En fuskande byggentreprenör kan välja att försöka spara in på det som ändå inte syns eftersom det går att komma undan med det. Kanske är inte badrummets tätskikt lagt enligt normerna. Det tar ofta årtionden innan sådant fuskbygge upptäcks. Byggfusk kan också vara ett resultat av stress på arbetsplatsen. Om stora kontrakt står på spel, kan vissa byggföretag välja att skynda sig att bli klara med pågående projekt för att de ska kunna vara med och konkurrera i en viktigare upphandling. Där är fusket inte lika kalkylerat men stress kan leda leda till slarv som kan få tråkiga konsekvenser.

Byggfusk är ett stort problem för de drabbade

Fuskbygge kan innebära att människor dör i onödan. Detta hände så sent som i augusti 2016 i samband med jordbävningen i Italien . I Sverige har vi tydliga byggnormer men det fuskas mycket med mindre saker vid t.ex. renoveringar. En av orsakerna till det är att vi har en del oseriösa byggföretag som erbjuder billiga svartjobb. Det är t.ex. vanligt att måla en gammal putsad vägg, som egentligen borde bestrykas med många lager kalkfärg, med två lager billig plastfärg. Efter ett par år släpper färgen från underlaget.