Bostadsbristen i Sverige

Det vi ser i Sverige just nu är en av de mest tydliga samhällstrenderna i historien. Det handlar om bristen på bostäder i hela landet och främst i storstäderna. Detta är inget nytt fenomen men nu har nivån på bostadsbristen nått såpass högt att den på allvar hotar den allmänna välfärden i samhället. Bostadsbristen i Sverige har ökat med 30% de senaste åren och det är inte mycket som talar för att utvecklingen kommer att stagnera. Faktum är att 94 procent av befolkningen lever i en kommun som har det som benämns som ”svår bostadsbrist”.

Bostadsbristen i Sverige har inga enkla lösningar

Bostadsbristen – var ser vi den?

När man ser de här siffrorna är det befogat att känna en viss oro. Om man sedan lägger till aspekten att det för ett par år sedan bara var 126 stycken av våra 290 kommuner som hade bostadsbrist, blir verkligheten ännu mer skrämmande. Väldigt få kommuner anser att de har ett överskott av bostäder vilket ska vara målet för samtliga kommuner i landet. Bygg din framtid med www.casinocasinocasino.se som lär dig allt om större chanser till vinst om ditt sparkapital inte räcker till en bostad. Vi vet att bostadsbristen fortsätter att trissa upp bostadspriserna ännu mer.

Många pratar om bostadsbristen i de större städerna. När studenter, ekonomer och politiker tar upp ämnet handlar det allt som oftast om Stockholm, Göteborg och Malmö. Men faktum är att även de små kommunerna upplever ett stort underskott av bostäder, särskilt mindre hyresrätter och lägenheter med lägre hyra. Bristen på just dessa bostäder påverkar låginkomsttagare, och andra i samhället, som har det svårt ekonomiskt. Regeringen och lokalpolitikerna arbetar med att hitta lösningar på problemet men det är en omständlig process som tar mycket tid i anspråk både på riks- och lokalnivå.

Välfärden och ungdomarna är hotade

Vilka konsekvenser kommer uppstå i samhället om denna brist på bostäder fortsätter länge till? Många experter anser att bostadsbristen, som den ser ut idag, hotar välfärden i hela samhället. Över 90 procent av alla ungdomar mellan 18 och 25 år anser att hitta bostad är den absolut största utmaningen i deras liv. Fler ungdomar tvingas, vare sig de vill eller inte, bo kvar hemma hos sina föräldrar betydligt längre än vad de hade tänkt på grund av den alltmer utbredda bristen på små och billiga lägenheter.

En grupp som drabbas extra hårt av den nuvarande bostadsbristen är ungdomarna och studenterna. Från flera studieorter, både stora och små, rapporteras det om studenter som, under en kortare eller längre period, tvingas bo i tillfälligt inrättade sovsalar, tält, husvagnar eller vandrarhem. Kommunernas bostadsbygge har helt enkelt inte hängt med i samma takt som högskolorna eller universiteten i städerna har expanderat. Bristen på bostäder, särskilt avsaknaden av studentlägenheter, öppnar också upp för oseriösa hyresvärdar, dyra andrahandskontrakt och uthyrning i tredje hand.

Vad är lösningen till problemet?

Bostadsbristen diskuteras flitigt bland politiker och samhällsdebattörer. Det finns egentligen inga konkreta och enkla lösningar. Hade det funnits, hade vi redan sett dem implementerade. En stor del av problemet ligger i att vi som samhälle växer lavinartat och antalet studenter och ekonomiskt utsatta ökar varje år. Dock går det snabbare att utbilda sig och söka jobb än vad det idag gör för kommuner att få tillstånd nybyggen och renoveringar. Därför tävlar vi just nu mot oss själva när det kommer till ekonomisk tillväxt kontra samhällsutveckling.