Bygga hus i Sverige

Att få bygga sitt eget hus är något som många svenskar drömmer om. Det är faktiskt inte en helt oförnuftig dröm eftersom befolkningen ökar och det måste byggas hus för att människor ska ha någonstans att bo i framtiden. Sverige är ett stort land och har relativt gott om byggklara tomter men vi har också en hel del bestämmelser och tydliga byggnormer som syftar till att säkerställa en hög miniminivå när det gäller bostäder. I den här artikeln ska vi titta lite på vilka möjligheter man har som presumtiv husbyggare.

Hus börjar på ritbordet

Hus byggt utifrån dina behov

Alla hushåll är olika och det finns inget som speglar olikheterna så mycket som våra bostäder. De flesta bostäder är ändå kompromisslösningar och i de flesta husaffärer får vi sådant som vi inte värdesätter samtidigt som vi kanske kommer att sakna annat. De som har förmånen att kunna bygga sitt eget hus kan låta fastigheten helt och hållet tillfredsställa önskemål och behov hos dem som ska bo i huset. Vill du ha ett eget spa med bastu och utsikt över trädgården eller en energisnål byggnad som det blir billigt att bo i? Kanske vill du ha ett vackert badrum klätt med kakel?

Det är i regel klokt, för att inte säga nödvändigt, att kontakta ett arkitektkontor eller en byggfirma om du inte själv råkar vara en erfaren byggare. Annars kan det bli svårt att få bygglov. Att förstå sina behov och att kunna visualisera huset redan på idéstadiet är mycket viktigt i inledningsskedet. En annan fråga som påverkar hela projektet är valet av material. Vill du låta snickare bygga ett hus av trä eller finns det kanske möjlighet att köpa fin natursten i närheten av byggplatsen? Valet av material styr vilka hantverkare och andra yrkesmän som kommer att arbeta med projektet.

Inför husbygget är det viktigt att använda rätt arbetskläder från början. Använd oömma, slittåliga kläder som du inte är rädd om och glöm inte bära skyddsutrustning för att undvika skador.

Kataloghus eller arkitektritat

Kataloghus är beprövade huskoncept där mycket är bestämt på förhand. Detaljer som placering av innerväggar, ytskikt och värmesystem kan i regel anpassas och som köpare av ett kataloghus har man alltså ett ganska stort inflytande över sin boendemiljö. Att istället bygga ett hus från grunden med hjälp av en arkitekt ger ännu större frihet och man får en unik bostad, det är dock i regel dyrare än ett kataloghus och det kan ta längre tid att bygga. Konceptet kataloghus bygger till viss del på kostnadsbesparande storskalighet i produktionen.

Arkitektritade bostäder kan ofta ha ett högre andrahandsvärde än kataloghus, i synnerhet om det handlar om en känd arkitekt eller arkitektfirma. Om det är viktigt att kunna sälja huset för ett bra pris måste man dock tänka på att använda sin frihet lite försiktigt. Det gäller att bygga ett hus som inte bara man själv, utan även andra kan tänkas vilja bo i. En ny bostad, oavsett om det handlar om ett arkitekthus eller ett kataloghus, har en annan känsla över sig än äldre fastigheter. En sådan bostad är ett oskrivet blad som snart kommer att handla om ditt liv.

Att bygga hus innebär möjligheter och utmaningar

Hus och hem är viktiga för oss alla, särskilt om vi funderar på att byta upp oss eller skapa något utifrån våra unika behov. Får vi bygglov kan vi bygga vad vi vill som vi har råd med. En viktig fråga att ställa sig tidigt i processen är hur mycket vi själva kan och vill vara involverade i husbygget. En bra arkitekt eller byggfirma ska kunna ta precis den roll som krävs för att förverkliga ditt projekt, oavsett om du bara behöver rådgivning eller en nyckelfärdig bostad.